MEDITATIONER

"Even though you may be able to do everything else but meditate, you will never find joy equal that which comes when the thoughts are silent and your mind is tuned to the peace of God."

       Paramahansa Yogananda

Om meditation och Kriya Yoga.

Meditationens grunder steg för steg

med broder Anachananda.

Tre korta "Guided Meditations" att ladda ned och meditera till.

"Practice meditation. You will find that you are carrying within your heart a portable paradise."

       Paramahansa Yogananda

                            VÅRA MEDITATIONER


Paramahansa Yogananda betonade att den gemensamma hängivenheten och koncentrationen från många yogautövare kraftigt kan öka varje individs egen upplevelse.Vi genomgår alla perioder av svårigheter på vår andliga väg. Därför är gemenskapen och regelbundenheten i gruppmeditation oerhört viktig för att behålla fokus och kontinuitet. 


Stockholm Meditation Circle erbjuder regelbundna gruppmeditationer och "service readings” enligt nedan angivna tider. Två gånger i månaden håller vi också en särskild guidad meditation för nybörjare.


Vi sitter på stolar under meditationen. Medtag meditationskudde om du hellre vill sitta på golvet. All uppläsning och chanting sker på engelska.


Eftersom meditation handlar om maximal stillhet och djup koncentration ber vi dig att komma i tid, stänga av din mobiltelefon och i övrigt iaktta största möjliga tystnad under själva meditationen. Om du behöver sträcka på dig, gå på toaletten eller måste lämna meditationen innan den är avslutad kan du så göra under en chant. 


Vid hosta, förkylning eller annat hälsotillstånd som påverkar andra, vänligen meditera hemma.


Observera att vi håller öppet en halvtimme före och efter meditationerna för att svara på frågor och erbjuda försäljning av litteratur mm. Övriga tider är lokalen stängd.


_________________________________________________________________


                           MEDITATIONER I VECKAN - ONLINE

_________________________________________________________________


Varannan onsdag klockan 19:00 – 20:30.


Varje onsdagsmeditation börjar med trettio minuters guidad meditation för nybörjare mellan kl 19:00-19:30, där korta (5-10 minuter) tysta perioder blandas med meditationsövningar, läsning, affirmationer och chants.


Klockan 19:30 kan de som är ovana att sitta i tystnad under längre stunder lämna meditationen och de som vill fortsätta meditera är välkomna att sitta kvar.

Mellan klockan 19:30-20:30 hålls sedan en entimmes meditation med avbrott för chants. Eftersom meditationerna nu är ONLINE störs ingen om man behöver lämna meditationen tidigare.


Varje meditation inleds med en bön följt av kort läsning och en chant. Chanterna sjungs också mellan de tysta perioderna. Texterna till chanterna finns i ett häfte som kan beställas genom att maila till: info@srf-stockholm.org. Texterna kommer också upp också på skärmen vid varje chant. Varje meditation avslutas sedan med en "World Wide Prayer Service". För information om "World Wide Prayer Circle" - se flik till höger på denna sida.


Samtliga texter är baserade på Paramahansa Yoganandas läror.


_________________________________________________________________

                     

               MEDITATION &  SCRIPTURAL STUDY GROUP - ONLINE

_________________________________________________________________


Varannan onsdag mellan kl 19:00 - 20:00.


Studiegruppen börjar med en entimmes guidad meditation innan själva läsningen av texten i Master's böcker "Second Coming of Christ" startar kl 20:00 - 21:00.


Alla är välkomna att delta på meditationen och är du även intresserad av att vara med i Studiegruppen vänligen maila till: info@srf-stockholm.org.


_________________________________________________________________


                                MEDITATIONER UNDER HELGEN

_________________________________________________________________


Varannan lördag klockan 10:00 – 12:00 på Karlbergsvägen 54 samt online.


Första lördagen varje månad består av två eller tre längre perioder av tystnad (35 till 60 minuter) med avbrott för chants.


Andra lördagen varje månad består av cirka en timmes guidad meditation följt av cirka en timmes föreläsning med någon av SRF´s monastics på DVD eller CD. Vi välkomnar nybörjare även till denna meditation.Varannan söndag klockan 09:30 - 12:30 på Karlbergsvägen 54 samt online & varannan söndag klockan 08:30 - 12:30 - endast online!


Vi träffas på Karlbergsvägen en söndag/månaden för en tre timmars meditation som består av tre till fyra längre perioder av tystnad med avbrott för chants, affirmationer och textläsning. Den andra söndagen hålls en fyra timmars meditation endast online.


Varje meditation inleds med en bön följt av en kort uppläsning och en chant. Chanterna sjungs också mellan de tysta perioderna. Texterna till chanterna finns i ett häfte som ligger på varje plats. Varje meditation avslutas sedan med "World Wide Prayer Circle Service". För information om World Wide Prayer Circle - se flik till höger på denna sida.

 

Samtliga texter är baserade på Paramahansa Yoganandas läror.

 

_________________________________________________________________


                                          LÅNGA MEDITATIONER

_________________________________________________________________


Vid olika tillfällen under året kommer vi att hålla längre meditationer på upp till sex timmar. De längre meditationerna kommer att annonseras separat i vårt Nyhetsbrev och under rubriken STOCKHOLM MEDITATION CIRCLE på hemsidans första sida. Se kalendern för datum och tid.


_________________________________________________________________


                                      SÄRSKILDA ARRANGEMANG

_________________________________________________________________


För att hedra antingen födelsedag eller Mahasamadhi (ett medvetet utträde ur den fysiska kroppen) av någon av SRF´s linje av Gurus, hålls årligen särskilda meditationer/högtider. De är öppna för alla som inser den djupa betydelsen av en Guru-disciple relation och som kan deltaga med vördnad och uppriktighet.


Vänligen medtag en blomma, vilken symboliserar din tillgivenhet till den Master som blir hedrad och ett kuvert med en donation, som ett uttryck för tacksamhet och lojalitet inför SRF´s världsomspännande arbete.


_________________________________________________________________


                                          SILENT  RETREATS

_________________________________________________________________


Ett par gånger om året anordnar vi också silent retreats med meditation under

1-4 dagar. Dessa arrangemang annonseras separat i vårt Nyhetsbrev och under rubriken STOCKHOLM MEDITATION CIRCLE på hemsidans förstasida.


Klicka här för datum och tid.
 

“Most men consider the course of events as natural and inevitable. They little know what radical changes are possible through prayer.” 

       Paramahansa Yogananda

SRF´s  världsomspännande nätverk för helande bön.

Broschyren "Worldwide Prayer Circle" för nedladdning.

Skicka in en "Prayer Request" till SRF.

Blessed are those who pray for others, for in so doing, they become aware of the unity of all life.

    Self Realization Fellowship