FAQ

                                    VANLIGA FRÅGOR


F: - Behöver jag ha någon tidigare erfarenhet för att deltaga i meditationen?

S: - Nej, men om du vill förbereda dig kan du läsa mer om meditation på SRF´s hemsida. Du kan också be den som leder meditationen om några enkla tips som hjälper dig att slappna av. Vi erbjuder två tillfällen i månaden som är speciellt anpassade för nybörjare.


F: - Vad kostar det?

S: - Stockholm Meditation Circle drivs ideelt och finansieras enbart genom donationer. Vi tar tacksamt emot bidrag, vilka hjälper oss att täcka våra löpande kostnader för lokalhyra, visst material, särskilda events etc.


F: - Hur gör jag om jag vill donera pengar?

S: - Vid ingången till meditationsrummet finns tomma kuvert avsedda för donationer. Kuvertet placeras på en bricka framför altaret. Du kan också sätta in pengar på PG 1587523-0 eller swisha 1234345815.


F: - Vilken typ av meditation utövar ni?

S: - Alla meditationer inleds och avslutas med en bön. Under meditationen sker  kortare avbrott där vi sjunger chants. I övrigt mediterar vi tyst, med slutna ögon, sittande på stolar. Föredrar du att sitta på golvet är det givetvis inga problem. Medtag i så fall egen meditationskudde. 


F: - Varför sjunger man chants?

S: - Paramahansa Yogananda skrev och översatte ett stort antal chants under Samadhi (ett upphöjt tillstånd av andlig extas). Avsikten är att lugna och fokusera sinnet som en förberedelse och för att fördjupa meditationen. Du kan läsa mer om och lyssna på dessa chants på SRF´s hemsida.

 

F: - Kan man komma efter att meditationen har börjat eller gå innan den är slut?

S: - Meditation kräver ett starkt inre fokus. Därför vill vi att du, i största möjliga mån, kommer i god tid för att inta din plats. Om du råkar bli sen, smyg då in och sätt dig så tyst som möjligt. Behöver du gå före slutet, ber vi dig invänta en chant innan du lämnar lokalen.


F: - Är meditationslokalen handikappanpassad?

S: - Lokalen vi hyr har inga särskilda anordningar för rörelsehindrade men den ligger lätt tillgänglig i markplanet.


F: - Var kan jag få veta mer om Yogananda och Kriya Yoga?

S: - Vi rekommenderar att du läser klassikern "En yogis självbiografi" som finns på många språk, inklusive svenska. Den innehåller, inte bara många fantastiska historier om Paramahansa Yoganandas uppväxt och hans väg till upplysning, utan också hela historien och syftet med den urgamla och länge bortglömda meditationsformen Kryia Yoga. För ytterligare information kan du vända dig till SRF Mother Center, via deras hemsida www.yogananda-srf.org